آهنگ شنیار از ایرج رحمانپور

آهنگ شنیار از ایرج رحمانپور با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

shanyar – Iraj Rahmanpour

 شنیار از ایرج رحمانپور

متن آهنگ شنیار از ایرج رحمانپور :

🔻وه چپه نرگس جارو بكم جای
تاگه ننیشی گرت ار پنجی پای
(با دسته ای گل نرگس جای دوستم را جارو كنم تا گرد و غبار بر پنجه پایش ننشیند)

🔻بوشنه دوسه كی لو چوی ناواتم
ننیش وه غمین یسه مه هاتم
(به دوستم كه لبش مثل نبات شیرین است، بگویید: غمگین ننشین، من دارم می آیم)

🔻فلك بازی هواز چوی بازی هوازی
مینا مشكنی كویزه مسازی
(روزگار بازیگر است و چقدر خوب بازی می كندف چون شیشه های ارزشمند را خرد می كند و به جای آن كوزه های بی ارزش را می سازد)

🔻بوشنه دوسه كی لو شكرینم
بوس ای دراخل دیارت بوینم
(به دوستم كه لبش مثل شكر شیرین است، بگویید: بیا جلو در حیاط، میخواهم قیافه ات را ببینم)

🔻خرمون غمه كم ها وه چیایی
شنیار شنه مه كی وره هردك لایی
(خرمن غم من بر روی یك تپه قرار دارد و جدا كننده محصول (برای جدا كردن كاه از محصول) به هر طرفی كه باد می آید، آن را بر باد می زند)

🔻دم قن، دنون قن، شكرین دمم
بخن تا بچو وه تاراج خمم
(ای دوست كه دهان و دندانت مثل قند و لبت همچون شكر است، بخند تا لبخند تو(مثل بادی كه كشاورز با آن كاه را به باد می دهد) غمهای من را از بین ببرد)

دانلود آهنگ

 

 

 

روبیکا کاکتوس موزیک

نظرات شما

ارسال دیدگاه