دانلود اهنگ شوان از رضا جنتی

اهنگ شوان از رضا جنتی | فایل صوتی به همراه متن ترانه

Reza Janati – Shevan

شوان از رضا جنتی

متن اهنگ شوان از رضا جنتی :

خوەدێۆ..!!
خدایا..!!
تۆبە تەقسیر ئە مە خواریە نان شیرە
توبە و تقصیر ما خوردیم نان شیر

مە پەز ئاژود شەڤینێ هاتە من گوڕێ پیر ئە
ما گوسفند را به چرای شبانه بردیم به سوی من آمد گرگ پیر

ژ وەر کەریێ هەزاری ما بەرخەک کورێ سویرێ
از گلەی هزاری ماندە یک برە گوش باریک سرخ رنگ

مەنجەر مەنجەرا گوڕان ئوو لێیلوم لێیلوما ژنان
جولان در جولان گرگ ها بود و بعد بر سر من داد و فریادهای زنان

لا سی سالە شڤان ئم نکا بەدبەختێ ڕوویدار ئم
اکنون سی سال است که چوپانم حالا بدبخت روزگار

مە پەز ئووژیا شەڤینێ م پەز ئووژیا شەڤینێ گوڕەک کەتیە کەمینێ
ما گوسفند بردیم بە چرای شبانە من گوسفند بردم ب چرای شبانە گرگی بە کمین نشستە

بەرخەک کور قاشە یێ باڤێ گوگەرچینێ ئەو یادگار مایۆ وەلایی ژ سالێ خوینێ
برە گوش باریک سفید سیاە «تلفیق سفید سیاە کە سپید زیاد دارە» مال پدر گوگرچین بود او از سال کشتار خونریزی بە یادگار ماند

سوه ڕا کر هولیستیام سەر بریا هاوت خۆرجینێ
صبح بلند شدم سراشو بریدم انداختم داخل خورجین «ترک بار خر»

مەنجەر مەنجەرا گوڕان ئوو لێیاوم لێیلوما ژنان
جولان در جولان گرگ ها بود و بعد بر سر من داد فریادهای زنان

لا سی سالە شڤان ئم نکا بەدبەختێ ڕوویدار ئم
اکنون سی سال است کە چوپانم حالا بدبخت روزگار

مێ سەخلێ خوە ئووژا ڤی دەربەندێ وە دوڕێ
من بزغالەهای خود را راندم به آن در بند دری

مێ سەخلێ خوە ئووژا ڤی زاوێ ئەو دوڕێ
من بزغالەهای خود را راندم به آن در بند دری

کارێ بێ پیری تەرن لە ڕووی ڕەفان دگەرن
بزغالەهای بد پیر می روند روی پرتگاەها می گردند

قووەت تونە بوەزێ لێ خوەدێ کرە چڕی
قدرتی نیست بشتابم بە سوی خدا فریاد کردم

خوەدێ وان بفڕین هووری وان ک بدڕین
خدایا آنها را از پرتگاە پرت کن و شکمەهای آنها را پارە کن

هین موستەجاب نەبوو دوئا گوڕەک کەتە ناڤ کێرێ
هنوز دعا به استجابت نرسیده بود گرگ افتاد داخل گله

مەنجەر مەنجەرا گوڕان ئوو لێیلوم لێیلوما ژنان
جولان در جولان گرگ ها بود و بعد بر سر من داد فریادهای زنان

لا سی سالە شڤان ئم نکا بەدبەختێ ڕوویدار ئم
اکنون سی سال است کە چوپانم حالا بدبخت روزگار

دانلود آهنگ