آهنگ شیلوار سور از علی اصغر باکردار

آهنگ شیلوار سور از علی اصغر باکردار | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

 

شیلوار سور از علی اصغر باکردار

متن آهنگ شیلوار سور از علی اصغر باکردار :

شیلوار سورا سر وه قران.از عاشقه خوشه گلان
تو سیوا سوره سر داران توی سور گلا بهاران.
هسترا من برفو باران سا من مکه نازو قاران.
ژه دل دویژم کلامان ارمان ارمان ارمان.یار یار یاره من
شیلوار سورا دست وبازن او جاوه رش چه قه نازن.قدم داینه ناو دلی من ژه جانو دل ته دخازم..
هیسیره هر دو جاوانم.از عاشقک دل وژانم
هلدوشینم ژیرا دل هرای ژیرا و ارمانم
مایه ژه غصان بمرم جوانم دردان دژمرم
شوا رویه جاوهسترم ژه دست دردان هل دفرم..یار یار یاره من.
شیلوار سورا دست وبازن او جاوه رش چه قه نازن قدم داینه ناو دلی من ژه جانو دل ته دخازم
محبته ناو دل شوتی وفا مه ژه کسه نه یی
دل قلشتوم ژه دست دردان هرای ژه دست دونیه کوتی
جاوه وی جاوه کیویان نفس شماله ناو چیان
تیره بژانگان اثر کر هاتو لیکت له گورجیان
شیلوار سورا دست وبازن او جاوه رش چه قه نازن قدم داینه ناو دلی من ژه جانو دل ته دخازم

 

دانلود آهنگ

آهنگ عهد و پیمان از علی اصغر باکردار را هم از اینجا بشنوید . نظرات خود را درباره ی آهنگ های پخش شده از سایت نیلی موزیک می توانید در قسمت نظرات در زیر پست ها بنویسید .