دانلود آهنگ علی براری مه دتری مه شاهه

آهنگ علی براری مه دتری مه شاهه | فایل صوتی همراه متن

تنظیم:  حسین ارمیده

ترانه سرا: محمد طبری

علی براری مه دتری مه شاهه

متن آهنگ آهنگ علی براری مه دتری مه شاهه :

هلال ماه حور و پری ره مونه مه دتری مه شاه
هلال ماه حور و پری ره مونه مه دتری مه شاه
نازک پرپاپلی ره مونه مه دتری مه شاه
گل شمعدونی تتی ره مونه مه دتری مه شاه
کوه کوترو چملی ره مونه مه دتری مه شاه
مه دتری مه شاه مه قلب پادشاه
مه سدنامه عزیزه قشنگه ریزه میزه
مه سدنامه عزیزه قشنگه ریزه میزه

 

 

 

 

مرداد ماهی خواستگار بووشه

مه دتری مه شاه

مرداد ماهی خواستگار بووشه

مه دتری مه شاه

تو دور بگردم تی فدات بووشم

مه دتری مه شاه

عروس بووشی پادشاه بووشم

مه دتری مه شاه

قشنگ.. بابا بووشم

مه دتری مه شاه

مه دتری مه شاه مه قلب پادشاه
مه سدنامه عزیزه قشنگه ریزه میزه
مه سدنامه عزیزه قشنگه ریزه میزه

 

 

 

 

تولد قشنگ ترین دتر رو زمینه

رقص سما هاکنین

تولد قشنگ ترین دتر رو زمینه

رقص سما هاکنین

تولد سدنا نازنینه

رقص سما هاکنین

قشنگه صورت قشنگه ابرو

تی چشمون آهو چشم بلند گیسو

لباس عروسی تن بووشم تی دا

به دنیا ندمه تی ناز و ادات

به دنیا ندمه تی ناز و ادات

مه دتری مه شاه مه قلب پادشاه
مه سدنامه عزیزه قشنگه ریزه میزه
مه سدنامه عزیزه قشنگه ریزه میزه

 

دانلود آهنگ

 

نظرات شما