دانلود آهنگ عهد و پیمان از علی اصغر باکردار

آهنگ عهد و پیمان از علی اصغر باکردار | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Ali Asghar Bakerdar – Ahd o Peyman

عهد و پیمان از علی اصغر باکردار

متن آهنگ عهد و پیمان از علی اصغر باکردار :

عهد و پیمان مه گره دا
له بن آسمین خاده دا
عهدو پیمان ته وه من پری جان
پری جانه جان ارمانه
پری سویر گله چیانه
قلندا ویی خین و جانه
دور ژه پری دل وه ژانه
دل وه ژانو وه ارمانه پری جان

هر دو گولیه ته وه گِرم
وه قانات گم پی بفرم
از له رده ته اگرم پری جان

لا لاوکا له لاوکا
جایلا جان تو برده زنده من
مینه گاره دو دندگا
جایلا جان تو برده زنده من
وه خه هانیه دو خیلگا
جایلا جان تو برده زنده من۲

خراو مگه له قجریا من
هالی دوه گال باوه من رش دگی روزگاره من
اله مست ژه مال مستا
توبه بردم له از زنده ته
شرق شرق بازن دستان
توبه برده از زنده از ته
برن دانه له خاده خاستان
خراو دگم له قجریه ته
برا هالی بوه له گال باوه ته
رش بوه روزگار ته
برا هالی بوه داماری ته
رش بگه روزگاره ته
ژه وان لاوگه له کرمانجانی
جایلا جان تو برده زنده من
کافر ننی مسلمانی
جایلا جان تو برده زنده
مگر حاله له من نزانی
جایلا جان تو برده زنده من
کیک مینا ته ناوینم لیلی لیلا
له رده ته جان داتینم
وه خاطر ته خه اشوتینم
لیلا تو یاره منی هم جسم و جان منی
گه وه فراری منی لیلی لیلا
تو دائم له فکره منی

دانلود آهنگ

آهنگ ارمان دردو از علی اصغر باکردار را هم از اینجا بشنوید . نظرات خود را درباره ی آهنگ های پخش شده از سایت نیلی موزیک می توانید در قسمت نظرات در زیر پست ها بنویسید .