اهنگ غتی جان از فواد رامز

اهنگ غتی جان از فواد رامز | فایل صوتی به همراه متن ترانه

Fawad Ramez – ghotai jan

غتی جان از فواد رامز

متن اهنگ غتی جان از فواد رامز :

دختر شیک کابل زلف تو مثل سنبل غتی جان
زلف تو مثل سنبل غتی جان
دانی که دوستت دارم دیگر نکو تغافل غتی جان
دیگر نکو تغافل غتی جان
رخت مثل گلاب چشم تو جام شراب غتی جان
چشم تو جام شراب غتی جان
به آتش فراقت مرا نمودی کباب غتی جان
مرا نمودی کباب غتی جان
زلف تو سنبله روی تو چون گله
لب تو چون مله شور بتی کاکله
به خاطر زنگ پایت غتی جان
میرم به سر پله غتی جان
از خاطر زنگ پایت غتی جان
میرم به سر پله غتی جان
شور بتی زلفایته زمین بزن پایته غتی جان
زمین بزن پایته غتی جان
بالا کو دستهایته تغیر بتی جایته غتی جان
تغیر بتی جایته غتی جان
ناز و ادایته قربان زلف سیاهیته قربان غتی جان
زلف سیاهیته قربان غتی جان
رنگ لبهایته قربان طرز نگاهیته قربان غتی جان
طرز نگاهیته قربان غتی جان
زلف تو سنبله روی تو چون گله
لب تو چون مله شور بتی کاکله
به خاطر زنگ پایت غتی جان
میرم به سر پله غتی جان
از خاطر زنگ پایت غتی جان
میرم به سر پله غتی جان
بالا کو دستهایته شور بتی زلفهایته غتی جان
شور بتی زلفهایته غتی جان
دو بوسه از لب بتی عاشق شیدایته غتی جان
عاشق شیدایته غتی جان
میمیرم از برایت جان میکنم فدایت غتی جان
جان میکنم فدایت غتی جان
اگر تو یارم نشی خدا بته جزایت غتی جان
خدا بده جزایت غتی جان
زلف تو سنبله روی تو چون گله
لب تو چون مله شور بتی کاکله
به خاطر زنگ پایت غتی جان
میرم به سر پله غتی جان
از خاطر زنگ پایت غتی جان
میرم به سر پله غتی جان

Dokhtare shike kabul zolfe tu mesle sonbol ghotai jaan
Zolfe tu mesle sonbol ghotai jaan
Daani ke dostet daarom digar nako taghafol ghotai jaan
Dogar nako taghafol ghotai jaan
Rokhat mesle golaab chashme tu jaame sharaab ghotai jaan
Chashme tu jaame sharaab ghotai jaan
Ba atashe feraqat mara namoodi kabab
Mara namoodi kabab
Zolfe tu sonbola roye tu choon golaab
Labe tu choon mola shor bete kakula
Ba khatere zange payet ghotai jaan
Merom ba sare pola ghotai jaan
Az khatere zange payet ghotai jaan
Merom ba sare pola ghotai jaan
Shor bete zolfayeta zamin bezan payeta ghotai jaan
Zamin bezan payeta ghotai jaan
Balaa ko desthayeta taghir bete jayeta ghotai jaan
Taghir bete jayeta ghotai jaan
Naaz o adayeta qorban zolfe seyaheta qorban ghotai jaan
Zolfe seyaheta qorban ghotai jaan
Range labhayeta qorban tarze negaheta qorban ghotai jaan
Tarze negaheta qorban ghotai jaan
Zolfe tu sonbola roye tu choon golaab
Labe tu choon mola shor bete kakula
Ba khatere zange payet ghotai jaan
Merom ba sare pola ghotai jaan
Az khatere zange payet ghotai jaan
Merom ba sare pola ghotai jaan
Baalaa ko desthayeta shor bete zolfayeta ghotai jaan
Shor bete zolfayeta ghotai jaan
Du bosa az lab bete ashiq shaidaita ghotai jaan
Ashiq shaidaita ghotai jaan
Memiram az barayet jaan mekonom fedayet ghotai jaan
Jaan mekonom fedayet ghotai jaan
Agar tu yaarem nashi khoda beta jazayet ghotai jaan
Khoda beta jazayet ghotai jaan
Zolfe tu sonbola roye tu choon golaab
Labe tu choon mola shor bete kakula
Ba khatere zange payet ghotai jaan
Merom ba sare pola ghotai jaan
Az khatere zange payet ghotai jaan
Merom ba sare pola ghotai jaan

دانلود آهنگ