قطعه مرتضی باب بوی مهربونم

قطعه مرتضی باب بوی مهربونم | فایل صوتی  به همراه متن ترانه

مرتضی باب بوی مهربونم

متن قطعه مرتضی باب بوی مهربونم :

مردن بوم – ظلمه زوره

مردن بوم – ظلمه زوره
ایسو دونم هر دردی نه درده
حونه بی بوم – سوت و کوره
هر که بو داره دورش بگرده

هر که بو داره دورش بگرده

هر که بو داره پشتش پره
هر‌کسی بی بووه بی کسه
هر چه هم هی بو بو ایکنم
بو صدام انگار وت نیرسه

بو صدام انگار وت نیرسه

بو حالمه ایبینی وری – بوبو چطوری ایتری – تش دی و جون مو
بو رحم و حالم کن‌وری – بو کم بلالوم کن‌وری – بوی مهربون مو
بو مه مو دونسوم یه شو – زر مشت خهک ایری و خو – دنیا چه نامرده
شاید و هر غم سر کنوم – پ بی یتیمیم چه ایکنم – که بدترین درده

 

 

 

تهلخارم کردی ای بو – درد و بارم کردی ای بو
زندییمه زی و داغت – زهرمارم‌ کردی ای بو

مردم هر کس که دی داغ بوشه
سی سه ساله ی کربلا بواره
مه نه هر‌کی بوش ایمیره مردم
دردوباره جی زدن نداره

دردوباره جی زدن نداره

بو حالمه ایبینی وری – بوبو چطوری ایتری – تش دی و جون مو
بو رحم و حالم کن‌وری – بو کم بلالوم کن‌وری – بوی مهربون مو
بو مه مو دونسوم یه شو – زر مشت خهک ایری و خو – دنیا چه نامرده
شاید و هر غم سر کنوم – پ بی یتیمیم چه ایکنم – که بدترین درده

 

دانلود فایل صوتی

 

 

نظرات شما