اهنگ مست و مست از قادر اشپاری

اهنگ مست و مست از قادر اشپاری | فایل صوتی به همراه متن ترانه

Qader Eshpari – Mast o Mast

مست و مست از قادر اشپاری

متن اهنگ مست و مست از قادر اشپاری :

چشمان سیاهت مست و مست
چشمان سیاهت مست
چشمان سیاهت مست و مست
چشمان سیاهت مست
لبهای قشنگ تو خموش
لبهای قشنگ تو خموش
آن چهره از ما تو مپوش
از ما تو ربودی هوش هوش
از عشق تو مردم مست و مست
چشمان سیاهت مست و مست
چشمان سیاهت مست
چشمان سیاهت مست و مست
چشمان سیاهت مست
من عاشق آن چشمان تو
آن جان و هم دل قربان تو
جامی بده از باده ای عشقت
تا شوم امشب مهمان تو
آن زلف تو باشد دام و دام
آن زلف تو باشد دام و دام
آخر نشدی تو رام و رام
دیوانه ای تو، دیوانه ای تو ام صبح و شام
در بند وفایت است و است
چشمان سیاهت مست و مست
چشمان سیاهت مست
چشمان سیاهت مست و مست
چشمان سیاهت مست
من عاشق آن زلفان تو
آن جان و هم دل قربان تو
جامی بده از باده ای عشقت
تا شوم امشب مهمان تو
لبهای قشنگ تو خموش
لبهای قشنگ تو خموش
آن چهره از ما تو مپوش
از ما تو ربودی هوش هوش
از عشق تو مردم مست و مست
چشمان سیاهت مست و مست
چشمان سیاهت مست
چشمان سیاهت مست و مست
چشمان سیاهت مست
آن زلف تو باشد دام و دام
آن زلف تو باشد دام و دام
آخر نشدی تو رام و رام
دیوانه ای تو، دیوانه ای تو ام صبح و شام
در بند وفایت است و است
چشمان سیاهت مست و مست
چشمان سیاهت مست
چشمان سیاهت مست و مست
چشمان سیاهت مست

Chashmaane syahat mast o mast
Chashmaane syahat mast
Chashmaane syahat mast o mast
Chashmaane syahat mast
Labhaye qashange tu khamosh
Labhaye qashange tu khamosh
Aan chehra az maa tu maposh
Az maa tu rabodi hosh o hosh
Az ishqe tu mardom mast o mast
Chashmaane syahat mast o mast
Chashmaane syahat mast
Chashmaane syahat mast o mast
Chashmaane syahat mast
Man ashiqe aan chashmane tu
Aan jaan o ham dil qorbane tu
Jaame bede az bada e ishqat
Taa shawom imshab mehmane tu
Aan zolfe tu bashad daam o daam
Aan zolfe tu bashad daam o daam
Akhir nashodi tu raam o raam
Dewana e tu, dewana e tu-am sobh o shaam
Dar bande wafayat ast o ast
Chashmaane syahat mast o mast
Chashmaane syahat mast
Chashmaane syahat mast o mast
Chashmaane syahat mast
Man ashiqe an zolfane tu
Aan jaan o ham dil qorbane tu
Jaame bede az bada e ishqat
Taa shawom imshab mehmane tu
Labhaye qashange tu khamosh
Labhaye qashange tu khamosh
Aan chehra az maa tu maposh
Az maa tu rabodi hosh o hosh
Az ishqe tu mardom mast o mast
Chashmaane syahat mast o mast
Chashmaane syahat mast
Chashmaane syahat mast o mast
Chashmaane syahat mast
Aan zolfe tu bashad daam o daam
Aan zolfe tu bashad daam o daam
Akhir nashodi tu raam o raam
Dewana e tu, dewana e tu-am sobh o shaam
Dar bande wafayat ast o ast
Chashmaane syahat mast o mast
Chashmaane syahat mast
Chashmaane syahat mast o mast
Chashmaane syahat mast

دانلود آهنگ