آهنگ مو لر بلیط خوروم از مسعود بختیاری

آهنگ مو لر بلیط خوروم از مسعود بختیاری با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ و ترجمه فارسی

Masoud Bakhtiari – Mo Lor Balit Khorom

مو لر بلیط خوروم از مسعود بختیاری

متن آهنگ مو لر بلیط خوروم از مسعود بختیاری :

مو لر بلیط خوروم
مو لر بلیط خوروم، هف سال چوپونم
ار بهلیم به قرقره مشقِ ندونم
(ممدلی شیرعلی مردون)

تفنگ ماسه طلام
تفنگ ماسه طلام، دست گوومه
جنگه با شاه کردن و کار بوومه
(ممدلی شیرعلی مردون)

بنویسم کاغذی
بنویسم کاغذی، تی بی ستاره
زر بده فشنگ بخر جنگ وست دوواره
(ممدلی شیرعلی مردون)

بنویسم کاغذی
بنویسم کاغذی، سی بی عظیمه
زر بده فشنگ بخر جنگ وست به دیمه
(ممدلی شیرعلی مردون)

تفنگ علی مردون
تفنگ علی مردون، هم باز صدا کرد
سرهنگ کله پوستی هنگِ بلا کرد
(ممدلی شیرعلی مردون)

تفنگ علی مردون
تفنگ علی مردون، هم باز غرومنید
سرهنگ کله پوستی چادر رمنید
(ممدلی شیرعلی مردون)

کجه تیپ کجه سپاه
کجه تیپ کجه سپاه کجه فراشم
ره بدین دام و ددوم، بیان سر لاشم
(ممدلی شیرعلی مردون)

چار بالون چار طیاره
چار بالون چار طیاره، چارتا زره پوش
ددویل ممدلی همه سیاه پوش
(ممدلی شیرعلی مردون)

بالونا بال هوا
بالونا بال هوا، بالا تنیده
ددویل ممدلی پلا بریده
(ممدلی شیرعلی مردون)

کاغذی بنویسم
کاغذی بنویسم، کنسول اهواز
روخونه ره ایونم ز خین سرباز
(ممدلی شیرعلی مردون)
من لر بلوط خورم

ترجمه فارسی

من لر بلوط خور هستم
من لر بلوط خور هستم، هفت سال چوپانم
اگر بگذاریم به قرقره (۱)، سربازی (۲) سرم نمیشه
(محمد علی شیر علی مردان)

تفنگ ماشه طلام
تفنگ ماشه طلام، دست برادرمه
جنگ کردن با شاه کار پدرمه ***
(محمد علی شیر علی مردان)

نامه‌ای بنویسم
نامه‌ای بنویسم برای ستاره خانم (۳)
[که] طلا بده فشنگ بخر جنگ شد (۴) دوباره
(محمد علی شیر علی مردان)

نامه‌ای بنویسم
نامه‌ای بنویسم برای عظیمه خانم
طلا بده فشنگ بخر جنگ شد توی دیمه (۵)
(محمد علی شیر علی مردان)

تفنگ شیر علی مردان خان
تفنگ شیر علی مردان خان باز هم صدا کرد
سرهنگ کلاه پوستی، هنگ رو گم کرد
(محمد علی شیر علی مردان)

تفنگ شیر علی مردان خان
تفنگ شیر علی مردان خان باز هم غرّش کرد
سرهنگ کلاه پوستی چادر رو خراب کرد
(محمد علی شیر علی مردان)

کجاست تیپ؟ کجاست سپاه؟
کجاست تیپ؟ کجاست سپاه؟ کجان خدمتگزارانم؟
راه بدین [که] مادرم و خواهرم، بیان بالا سر جسدم
(محمد علی شیر علی مردان)

چهار هلیکوپتر، چهار خودرو
چهار هلیکوپتر، چهار خودرو، چهارتا تانک
خواهران محمدعلی همه سیاه‌پوش
(محمد علی شیر علی مردان)

هلیکوپترها بالای آسمون
هلیکوپترها بالای آسمون، بالا در هم تنیده
خواهران محمدعلی گیسوها بریده (به رسم عزا)
(محمد علی شیر علی مردان)

نامه‌ای بنویسم
نامه‌ای بنویسم به کنسول اهواز
رودخونه راه میذارم از خون سرباز
(محمد علی شیر علی مردان)

دانلود آهنگ