دانلود آهنگ ناز خانم از اتابک علیزاده

آهنگ ناز خانم از اتابک علیزاده با لینک مستقیم همراه متن

Atabak Alizadeh naz khanim

ناز خانم از اتابک علیزاده

متن آهنگ ناز خانم از اتابک علیزاده :

نانا نانای نازخانم چیخ ایواندا گز خانم
چیخ ایواندا گز خانم
بیزه قوناخ گلیر
شکر شربلز خانیم
شکر شربلز خانیم
نانا نانای نازخانم چیخ ایواندا گز خانم
چیخ ایواندا گز خانم
بیزه قوناخ گلیر
شکر شربلز خانیم
شکر شربلز خانیم

 

 

دوداغی قاشدا گویدون گوزلریم یاشدا گویدون
گوزلریم یاشدا گویدون
دوداغی قاشدا گویدون گوزلریم یاشدا گویدون
گوزلریم یاشدا گویدون
اوزون بوشالدین گدین منی آتشده گویدون
منی آتشده گویدون
اوزون بوشالدین گدین منی آتشده گویدون
منی آتشده گویدون
نانا نانای نازخانم چیخ ایواندا گز خانم
چیخ ایواندا گز خانم
بیزه قوناخ گلیر
شکر شربلز خانیم
شکر شربلز خانیم
نانا نانای نازخانم چیخ ایواندا گز خانم
چیخ ایواندا گز خانم
بیزه قوناخ گلیر
شکر شربلز خانیم
شکر شربلز خانیم

 

 

بی قیز گوردوم مرنده
سالانیدی گدنده
سالانیدی گدنده
حالیمی باشدان آلدی من اُ قیزی گورنده
من اُ قیزی گورنده
حالیمی باشدان آلدی من اُ قیزی گورنده
من اُ قیزی گورنده
نانا نانای نازخانم چیخ ایواندا گز خانم
چیخ ایواندا گز خانم
بیزه قوناخ گلیر
شکر شربلز خانیم
شکر شربلز خانیم
عزیز مسافر گلیر
شکر شربلز خانیم
شکر شربلز خانیم

 

دانلود آهنگ

آهنگ سینی سینی از اتابک علیزاده را از این لینک می توانید دانلود کنید .