آهنگ نانوشته از ایرج رحمانپور

آهنگ نانوشته از ایرج رحمانپور با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ و ترجمه فارسی

Na Neveshteh – Iraj Rahmanpour

نانوشته از ایرج رحمانپور

متن آهنگ نانوشته از ایرج رحمانپور :

دیئِم که شقایق ، داغ ها وِ سِخُونِش
وا مِرژِنگ تِکَنِم همیلِ زِمِسونِش
(دیدم که داغ تا مغز استخوان شقایق رخنه کرده بود،
با مژه ام چله ی بزرگ زمستانش را تکاندم)

و دُرِش تَجیرِ بهارو کَشی یِم
همیل و مَمیلِن ،نِهاش سَر بُری یِم
(پرچینی از بهاران را به دورش کشیدم
چله های زمستانی (هَمیل = چله بزرگ و مَمیل=چله ی کوچک) را در پیشوازش قربانی کردم)

مه او غَم سِرونه ، که مَردِم میحَنِن سَرِ قُورِسونیا
کردِمش وِ بِتی ،که دِ روزِ شادی بُحونَن جِوُونیا
(من آن سرود غمگین را که مردم در قبرستانها می خواندند؛
به ترانه ای تبدیلش کردم که در روز شادی جوانان آن را بخوانند)

و ری دِنه کُویا ، مه تا آسمونیا ،شادی یانه حَنِم
د شُو گِریوَت دَسِته و دَسِ آساره رَسَنِم
(بر ستیغ کوهساران، من تا آسمانها، شادیها را خواندم؛
در شبِ گریه ات، دست تو را به دست ستاره ها رساندم)

د شویی که تا صُو ، پوقه تیلا میما ، تو بار کِردِنِت بی
بتِم وا نِهات بی ، تورِ مالگه خونِه ، دِ دشتیا می پرسی
(آن شبی که تا صبح صدای چوب دستی ها و تیرک چادرها می آمد ، تو مهیای کوچ میشدی؛
ترانه ام پیش قراول تو بود و مسیر بهترین منزلگاه های کوچ را از دشتها میپرسید)

نه جایی نوشتیم ، نه حَنیم دِ جایی
ختِه زِی وِ کیچه ، چَپِ بی صدایی
(تو مرا نه جایی نوشتی و نه جایی مرا سرودی،
خودت را به کوچه ی چپ بی صدایی زدی)

دانلود آهنگ

 

 

آهنگ کله باد از ایرج رحمانپوررا هم از این لینک بشنوید . همچنین می توانید نظرات خود را درباره ی این آهنگ و سایر آهنگ های پخش شده در سایت در قسمت نظرات زیر پست ها بنویسید .