اهنگ هومن نجفی شیطان

آهنگ هومن نجفی شیطان | فایل صوتی با کیفیت بالا با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Hooman Najafi – Sheytan

هومن نجفی شیطان

متن آهنگ هومن نجفی شیطان :

دلگیرم ولید سیرم ولی خو دوسد دیرم

دس خوم نیه خو منیش دل بیکسی دیرم
روزگارم تیر و تاره شو تا شوکی بیمارم

هرچی کم و یادم بچی جور یه آیم خمارم

دار و ندارم گردیه خنیلد ولگردم خیاوان چویلد

فکر نکه دلم و تو جدا بو عین یسه شیطان دوس خدا بو

منه بی تو یعنی خدای بدون بنده

یعنی خوشی بدون تو بدتر و قتل عمده

بی تو سخته تحمل ای قلبه

بی تو دنیام دس بان دسم درده

غمگینم بی تو گیرم باو ایجور نکه پیرم

ای عکسیلده که دیونم و تنیایی یه سر گیرم

بیقرارم شیت و هارم باو بدتر نکه خارم

دلم و خوم سیه بیه گنجور و خوم بیزارم

خنیلم آلوده و غمه غمم فره خوشیلم کمه

و بان زخمم نمک پاشی اوی که ایوشی مرهمه

دلم دلم دلم دلم شکیا ظالم

باو بی تو نیتونم دوام بارم

رحمی بکه و دل بیچارم نایدو حلالد طناب داره

هرشو بی تو و ای ماله نالم

باو بی تو نیتونم دوام بارم

دنیام بی تو پر درده ظالم

ارای تو عادیه خومیش زانم

ولی رحمی بکه باورو خائن

چون که تو نیود آگر چوده مالم

یه رسمی نیو بیلیدمه جا تو

روانی بیم و ای شهره زانم

دواره شو دواره روز دواره خصه و هی بسوز

دواره الکل و مسی هیوچکس و دادم نرسی

باورو بی تو حالم گنه باورو دلم هر ماتمه

شیتم نکه خدا هاوار ارا دلت جور سنگه

دانلود آهنگ