دانلود آهنگ يمبو سئنه از رضا صادقی

آهنگ يمبو سئنه از رضا صادقی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Reza Sadeghi – Yambo Sanah

يمبو سئنه از رضا صادقی

متن آهنگ يمبو سئنه از رضا صادقی :

کاری دوز و کلکن ولی خاطری موا
کارش دوز و کلکه ولی دوستش دارم

باشه یه خو گنوغ سرکن ولی خاطری موا
باشه یه زره خول چله ولی دوستش دارم

بندن جونم به نگاش چشم سیاه بندریش
جانم بنده به نگاهش و چشمان سیاه بندر اش

صدای هندنی خشن جلنگ جلنگ بنگری
صدای اومدنش خوشه (صدای النگو)

یمبو سئنه به حال عشقون چوک کلکی
حس و حال عشق های بچگی

یمبو صحنه به حس و حال ساز و چمکی
حس و حال ساز و رقص

یمبو سحنه به هر گنوغ عشق پاپتین
به هر دیوانه و عاشق پا برهنه

یمبو صئنه به عشقی که خشن عاقبتی
به عشقی که خوشه عاقبش

کاری دوز و کلکن ولی خاطری موا
باشه یه خو گنوغ سرکن ولی خاطری موا

بندن جونم به نگاش چشم سیاه بندریش
صدای هندنی خشن جلنگ جلنگ بندریش

یمبو سئنه به حال عشقون چوکلی
یمبو صحنه به حس و حال ساز و چمکی

یمبو سحنه به هر گنوغ عشق پاپتین
یمبو سئنه به عشقی که خشن عاقبتی

دانلود آهنگ

 

امیدواریم از شنیدن این آهنگ بندری از رضا صادقی لذت برده باشید چنانچه در دانلود آهنگ ها مشکل داشتید و یا انتقاد و پیشنهادی داشتید در بخش نظرات زیر پست ها در نیلی موزیک مطرح نمایید تا رسیدگی شود .