دانلود آهنگ پرچم لر از کوروش اسدپور

آهنگ پرچم لر از کوروش اسدپور | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Korosh Asadpour – Parchame Lor

پرچم لر از کوروش اسدپور

متن آهنگ پرچم لر از کوروش اسدپور :

گوش و برنو بکن
نال و نال ایکنه
هی و تاریخ لر
شرح حال ایکنه

گوش و قلبت بگر
ای لر پاک دل

گوش و قلبت بگر
ای لر پاک دل
پرچم پاک لر
سیچه افتا و گل

پرچم پاک لر
سیچه افتا و گل

دهس و دهسم بیه تا که وابیم یکی
ای لرستونی ای بختیاری لکی
مردل کهگلو مردل مهمسن
شیر بیراحمدی مرد برنو پسند

شیر بیراحمدی مرد برنو پسند

 

 

 

 

 

 

سیل دیگت بکن
مرد سرخن سوار
نی و روزت چه ره
ای بلی ریشه دار

من بغل گویلت
سیچه دهس میگری

آریوبرزنه
سیچه پس نیگری

دهس و دهسم بیه تا که وابیم یکی
ای لرستونی ای بختیاری لکی
مردل کهگلو مردل مهمسن
شیر بیراحمدی مرد برنو پسند

شیر بیراحمدی مرد برنو پسند

 

 

 

 

 

دهس و دهسم بیه تا که وابیم یکی
ای لرستونی ای بختیاری لکی
مردل کهگلو مردل مهمسن
شیر بیراحمدی مرد برنو پسند

شیر بیراحمدی مرد برنو پسند

ای ککایل ای ککایل
کوه دنا قاش وهگرو
ای ککایل لر که ره
برنوشه بدخاش وهگرو

دانلود آهنگ

 

امیدواریم از شنیدن این آهنگ لری لذت برده باشید .