آهنگ کله باد از ایرج رحمانپور

آهنگ کله باد از ایرج رحمانپور با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ و ترجمه فارسی

Kaleh Bad – Iraj Rahmanpour

کله باد از ایرج رحمانپور

متن آهنگ کله باد از ایرج رحمانپور :

🔻کلَه باد خیزا ،کَلَه باد خیزا
{کله باد ،باد بهار برخیز}
🔻ژه دَروَنان ، دَنگ کَلَه باد خیزا
{از اعماق دره ها صدای کله باد می آید}
🔻زنجیرِ زَر باف یَخ بَنان ریزا
{زنجیرها ی زرینِ یخبافت از هم پاشیده شد}
🔻زمهریر ژَه زور، بازوش گُریزا
{زمهریر زمستانی از زور بازوی کله باد فرار کرد}
🔻دم بَو قُله ی قاف، سَرکُوان شانا
{نفسش از ستیغ کوهساران برمی خیزد }
🔻نامِه ی بِشارت، شاه بهار وانا
{بشارت نامه ی باد بهار(کله باد) رابه مردم ابلاغ می دارد }
🔻برفان ژَقُله ی ، قاف وِر کِنَه وَه
{برفها را از روی قله قاف بر می کند }
🔻علَف، دانه ی دُر، و گَردَنَه وَه
{گردن آویزی از شبنم بر گردن گیاهان افتاده است }
🔻هنی گُل خیزان، هَر یَک وَ رنگی
{این همه گل هر کدام به رنگی روییده است }
🔻ملان، مَلاوان هَر یَک وَ دنگی
{وپرندگان خوش ذوق نغمه های گوناگون سر دادند }
🔻هم هیرَن هیرَن ،آهو رمانَن
{باز بگیر بگیر ِرم دهندگان و شکارچیان آهوان درگوشها طنین انداز می شود}
🔻هنی ساز ئو سیر تافِ چَمانِن
{و باز نوایی عروسیِ آبشار و رقص چمن می آید}

🔻بلبلان ژ شوقِ گُلان، شیدا کَر
{بلبلان را از شوق گلها شیدا کن }
🔻گلان ژ دِلِه ی، گِل هُویدا کَر
{گلها را از دل زمین آشکار ساز}
🔻هم هیرَن هیرَن ،آهو رمانَن
{باز بگیر بگیر ِرم دهندگان و شکارچیان آهوان درگوشها طنین انداز می شود}
🔻هنی ساز ئو سیر تافِ چَمانِن
{و باز نوایی عروسیِ آبشار و رقص چمن می آید}

دانلود آهنگ

 

 

آهنگ شنیار از ایرج رحمانپوررا هم از این لینک بشنوید . همچنین می توانید نظرات خود را درباره ی این آهنگ و سایر آهنگ های پخش شده در سایت در قسمت نظرات زیر پست ها بنویسید .