دانلود آهنگ کی چی رقیه (س) از مرتضی باب

آهنگ کی چی رقیه (س) از مرتضی باب | فایل صوتی همراه متن

Morteza Bab – Ki Chi Roghaye

کی چی رقیه (س) از مرتضی باب

متن آهنگ کی چی رقیه (س) از مرتضی باب :

دنیا سر بختوم چ ناورده؟
دنیا با بخت من چه ها که نکرده
تش زی وم وو روزی تنه برده
آتیشم زده از روزی که تو رو برده
ختم تو وابی بسم الله ی دردوم
پایان تو شده اول دردای من
زندیم تو بیدی زندییم مرده
تو زندگین بودی ، زندگیم مرده

زی بی کنی ایقد غم و بارم رو
زود بود که این همه غم به جون من بزنی
بعد و‌تو رنگ مرده دارم رو
من بعد از تو رنگم پریده است مثل رنگ مرده ها
جومه عزینه که بروم کردی
پیرهن عزایی که تو به تنم کردی
تا زندم ا بر نیدرارم رو ۲
تا زنده هستم از تن در نمیارم

خو رهتی اما خو ندارم
خوابیدی و من خواب ندارم
هر شو و پی عکست دیارم
هر شب پای عکست بیدارم
درمون ای درده عزیزوم
درمون این درد رو عزیزم
نیگی برم تی کی‌بیارم
نمیگی برم از پیش کی بیارم؟

شیون م حونی ما و رووه
عزا تو خونه ی من برپاست
یواش بنالین رودم و خووه
یواش گریه کنید عزیزم خوابه
ریشه دلوم سهته عزیزوم
دلم از ریشه سوخته
مردم وم هی ایریزن اووه ۲
مردم هی دارن بهم آب میریزن

شرمندم اومی رنگ و ریم زرده
شرمندم اومدی و رنگ و روم زرده
شرمندیم بو دهسلوم سرده
بابا شرمندم دستام سرده
بو بو ار ایبینی لشوم سهیه
بابا اگه میبینی تنم کبوده
جی بنده جی افتادن و برده
جای طنابه جای افتادنه جای سنگه

بو بعد و رهتن علمدارم
بابا بعد از رفتن عمو علمدارم
هر کس رسی وم داده ازارم
هر می بهم رسید آزارم داد
شرمندیم ا درد دل کردوم
شرمندم اگه درد و دل کردم
بو بو وم ایگن بی کس و کارم
بابا بهم میگن بی کس و کارم

کی سی دور جی بوش ایابو
کی برای دختر باباش میشه؟
کی روشنایی شوش ایابو
کی روشنایی شباش میشه؟
ار تو کنه کی مثل بووشه
اگه تب کنه کی مثل باباشه
درمون و درد و توش ایابو
درمون دردا و تبش میشه

هر کی یتیم وابیده مردم
مردم هر کی یتیم شد
شیون وراره سی رقیه
برای رقیه عزاداری کنه
کی دی سه ساله ی ایطو شکهسه
کی دیده یه سه ساله و این همه شکسته بودن
کی داغ بو دی چی رقیه
کی‌ مثل رقیه داغ پدر دید؟

دانلود آهنگ